Program symulowanych pacjentów

Celem rozwijanego w UJ CM programu symulowanych pacjentów jest podniesienie jakości kształcenia studentów szczególnie w zakresie umiejętności praktycznych, głównie badania fizykalnego, zbierania wywiadu oraz złożonych kompetencji komunikacyjnych. Nauczanie i ocenianie z pomocą pacjentów symulowanych jest obecnie szeroko stosowanym i dobrze zwalidowanym podejściem w nauczaniu medycyny w wiodących ośrodkach naukowych i dydaktycznych na świecie o udowodnionych, unikalnych korzyściach dydaktycznych, szczególnie w zakresie umiejętności praktycznych. Korzyści z zastosowania pacjentów symulowanych to miedzy innymi:

  • różnorodność potencjalnych scenariuszy przez nich odtworzonych, skutkujących zwiększeniem doświadczeń studentów,
  • przewidywalność i powtarzalność zachowań,
  • możliwość zmniejszenia obciążenia prawdziwych pacjentów na oddziałach klinicznych pracą ze studentami,
  • możliwość bezpiecznego symulowania trudnych sytuacji, takich jak przekazywanie złych informacji, zachowania agresywne, rozpoznanie przemocy domowej,
  • możliwość wielokrotnego powtarzania scenariusza i jego zmian adekwatnie do zachowania studentów,
  • pacjenci symulowani mogą zostać przeszkoleni do udzielania nadawania informacji zwrotnej,.

Pacjenci symulowani biorą również udział w egzaminach OSCE. Planowane jest kontynuowanie i znaczne rozszerzenie ich zaangażowania w egzaminy na Wydziale Lekarskim oraz na Wydziale Nauk o Zdrowiu.

Pacjenci są również zaangażowani w proces nauczania, głównie zbierania wywiadu, zaawansowanych technik komunikacyjnych oraz przekazywania informacji pacjentowi. Szczególne miejsce zajmie nauczanie komunikacji w trudnych sytuacjach komunikacyjnych, takich jak przekazywanie złych informacji, agresja, przemoc domowa, czy pacjent pod wpływem substancji odurzających. Takie sytuacje w kontakcie z prawdziwym pacjentem mogą być niebezpieczne lub urazowe zarówno dla studenta, jak i pacjenta. W warunkach symulacyjnych takie scenariusze mogą być ćwiczone wiele razy, aż do uzyskania zakładanego efektu dydaktycznego. Ważną częścią programu są również zajęcia hybrydowe, czyli zajęcia z pacjentami symulowanymi oraz fantomami wysokiej i niskiej wierności jednocześnie, w warunkach sali symulacyjnej.