Konferencje

W ramach projektu planowany jest coroczny udział dwóch nauczycieli UJ CM w konferencjach europejskich towarzystw naukowych (AMEE, SESAM), co pozwoli na zapoznanie się z najnowszymi wynikami prac dotyczących symulacji i dydaktyki medycznej oraz wymianę doświadczeń z przedstawicielami najlepszych ośrodków akademickich i szkoleniowych. Udział w konferencjach pozwoli na wykorzystanie tych doświadczeń w celu podniesienia jakości kształcenia w UJ CM.

Dotychczas w konferencjach w ramach projektu uczestniczyli:
SESAM 2016 Lizbona
lek. Izabela Kądziołka
lek. Jakub Pabjańczyk
AMEE 2016 Barcelona
lek. Wojciech Durlak
dr Karolina Piotrowicz
SESAM 2017 Paryż
lek. Anna Grodecka
lek. Agata Stalmach-Przygoda
AMEE 2017 Helsinki
dr Grzegorz Cebula
dr hab. Magdalena Szopa
SESAM 2018 Bilbao
dr Grzegorz Cebula
lek. Anna Grodecka
AMEE 2018 Bazylea
lek. Anna Kocurek
lek. Agata Stalmach-Przygoda
SESAM 2019 Glasgow
dr n. med. Lucyna Płaszewska-Żywko
mgr Jerzy Jaskuła
AMEE 2019 Wiedeń
lek. Łukasz Balcerzak
lek. Agata Stalmach-Przygoda
SESAM 2020 Milan (odwołano, zmiana na kwiecień 2021 r., Sewilla)
dr n. med. Grzegorz Cebula
mgr Anna Żądło
AMEE 2020 wirtualna
lek. Małgorzata Sudacka
dr. hab. Magdalena Szopa

SESAM 2021 wirtualna
dr n. med. Grzegorz Cebula
mgr Anna Żądło

AMEE 2021 wirtualna
lek. Małgorzata Sudacka
lek. Agata Stalmach-Przygoda