Opracowanie materiałów

Opracowanie scenariuszy na zawody symulacyjne
2019.01
http://www.dzp.cm-uj.krakow.pl/index.php/dzp/postepowanie/2785/0
2019.12
https://dzp.cm-uj.krakow.pl/index.php/dzp/postepowanie/3518/20

2020.12

http://www.dzp.cm-uj.krakow.pl/index.php/dzp/postepowanie/4263/0

2022.01

https://dzp.cm-uj.krakow.pl/index.php/dzp/postepowanie/5308/0

Przeprowadzenia szkolenia instruktorów symulacji medycznej
2017.09
https://dzp.cm-uj.krakow.pl/index.php/dzp/postepowanie/1568/300

 

Przypadki wirtualnych pacjentów

2020.09
http://www.dzp.cm-uj.krakow.pl/index.php/dzp/postepowanie/4035/0

2022.03
https://dzp.cm-uj.krakow.pl/index.php/dzp/postepowanie/5414/0

Opracowanie scenariuszy wysokiej wierności

2021.05

https://dzp.cm-uj.krakow.pl/index.php/dzp/postepowanie/4530/20

 

Przypadki standaryzowanych pacjentów

2021.07

http://www.dzp.cm-uj.krakow.pl/index.php/dzp/postepowanie/4659/0

 

Opracowanie scenariuszy na Letnią Szkołę Symulacji

2021.07

http://www.dzp.cm-uj.krakow.pl/index.php/dzp/postepowanie/4710/0


Powrót