Sprzęt

Dostawy trenażerów szkoleniowych:

2018.10
https://dzp.cm-uj.krakow.pl/index.php/dzp/postepowanie/2520/40
2018.10
https://dzp.cm-uj.krakow.pl/index.php/dzp/postepowanie/2547/20
2019.03
https://dzp.cm-uj.krakow.pl/index.php/dzp/postepowanie/2941/0
2019.04
https://dzp.cm-uj.krakow.pl/index.php/dzp/postepowanie/3060/100
2019.07
https://dzp.cm-uj.krakow.pl/index.php/dzp/postepowanie/3222/0
2019.09
https://dzp.cm-uj.krakow.pl/index.php/dzp/postepowanie/3305/60
2019.12
https://dzp.cm-uj.krakow.pl/index.php/dzp/postepowanie/3521/20
2020.06
https://dzp.cm-uj.krakow.pl/index.php/dzp/postepowanie/3781/20
2021.08
https://dzp.cm-uj.krakow.pl/index.php/dzp/postepowanie/4844/20

Dostawy aparatury medycznej:

2018.08
https://dzp.cm-uj.krakow.pl/index.php/dzp/postepowanie/2390/200
2018.10
https://dzp.cm-uj.krakow.pl/index.php/dzp/postepowanie/2540/20
2019.03
https://dzp.cm-uj.krakow.pl/index.php/dzp/postepowanie/2961/0
2020.05
https://dzp.cm-uj.krakow.pl/index.php/dzp/postepowanie/3763/20

2020.12
https://dzp.cm-uj.krakow.pl/index.php/dzp/postepowanie/4232/40

2021.07
http://www.dzp.cm-uj.krakow.pl/index.php/dzp/postepowanie/4652/0

2022.05
http://www.dzp.cm-uj.krakow.pl/index.php/dzp/postepowanie/5490/0

Dostawy mebli medycznych:

2018.10
https://dzp.cm-uj.krakow.pl/index.php/dzp/postepowanie/2554/20
2019.05
https://dzp.cm-uj.krakow.pl/index.php/dzp/postepowanie/3099/80
2020.05
https://dzp.cm-uj.krakow.pl/index.php/dzp/postepowanie/3763/20
2020.09
https://dzp.cm-uj.krakow.pl/index.php/dzp/postepowanie/4022/0

2021.08
https://dzp.cm-uj.krakow.pl/index.php/dzp/postepowanie/4786/20

Dostawa sprzętu komputerowego:
2020.07
http://www.dzp.cm-uj.krakow.pl/index.php/dzp/postepowanie/3924/0

Dostawa systemu do debriefingu:
2021.02
https://dzp.cm-uj.krakow.pl/index.php/dzp/postepowanie/4374/20

Dostawa symulatora karetki:

2021.11
https://dzp.cm-uj.krakow.pl/index.php/dzp/postepowanie/5128/20

Dostawa materiałów jednorazowych:
2017.11
https://dzp.cm-uj.krakow.pl/index.php/dzp/postepowanie/1752/280
2018.04
https://dzp.cm-uj.krakow.pl/index.php/dzp/postepowanie/2127/220
2018.06
https://dzp.cm-uj.krakow.pl/index.php/dzp/postepowanie/2245/200