Kontakt

Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej Collegium Medicum
Zakład Dydaktyki Medycznej

Medyczna 7,

30-688 Kraków

Sekretariat 12 347 69 06

Biuro Projektu 12 347 69 01 

ciem@cm-uj.krakow.pl

Biuro Projektu:

Kierownik administracyjny projektu :

mgr inż. Monika Topolska, , 12 347 69 01,

 

 

 

 

 

 

mgr inż. Joanna Wolz-Dziewa, 12 347 69 02,

mgr inż. Katarzyna Kosałka-Nadkańska , 12 347 69 02,

 

 

 

Dyrektor CIEM CM:

Kierownik projektu:

dr Grzegorz Cebula (symulacja wysokiej wierności, Krakowskie Gry Symulacyjne),

grzegorz.cebula@uj.edu.pl

 

 

Zastępca Dyrektora CIEM CM:

lek. Konrad Jabłoński

 

Zespół merytoryczny:

dr Michał Nowakowski (wsparcie merytoryczne w realizacji projektu) 

dr Stanisław Górski (program symulowanych pacjentów),

dr inż. Andrzej Kononowicz (program wirtualnych pacjentów),

dr Anna Majda (pielęgniarstwo),

dr Renata Madetko (położnictwo),

Technicy symulacji:

Koordynator techników: mgr inż. Natalia Baster, 12 347 69 10,

 

 

 

 

 

 

mgr inż. Łukasz Boduszek, ,

 

 

 

 

 

 

Mirosław Charchut,

mgr Radosław Dziewa, 

mgr Mariusz Habera,

mgr inż. Natalia Tylek,

 

inż. Daniel Łanoszka,

 

 

 

 

 

 

 

Jak dojechać:

Wielkość fontu
Kontrast