Kontakt

Biuro Projektu:

mgr inż. Monika Topolska, 12 619 97 12,

 

 

 

 

 

 

mgr inż. Joanna Wolz-Dziewa, 12 619 97 12,

mgr inż. Katarzyna Kosałka-Nadkańska , 12 619 96 59, e-mail

Zakład Dydaktyki Medycznej UJ CM

ul. św. Łazarza 16
31-530 Kraków
12 619 97 08
12 619 97 10
zdm@uj.edu.pl

 

 

 

P.o. Kierownika Zakładu:

Kierownik projektu:

dr Grzegorz Cebula (symulacja wysokiej wierności, Krakowskie Gry Symulacyjne),

grzegorz.cebula@uj.edu.pl

 

 

 

Zespół merytoryczny:

dr Michał Nowakowski (wsparcie merytoryczne w realizacji projektu) 

dr Stanisław Górski (program symulowanych pacjentów),

dr inż. Andrzej Kononowicz (program wirtualnych pacjentów),

dr Anna Majda (pielęgniarstwo),

dr Renata Madetko (położnictwo),

Technicy symulacji:

Koordynator techników: mgr inż. Natalia Dul, 12 619 96 46,

 

 

 

 

 

 

mgr inż. Łukasz Boduszek, 12 619 96 46,

 

 

 

 

 

 

mgr Radosław Dziewa, 12 619 96 46,

mgr Mariusz Habera, 12 619 96 46,

inż. Paweł Kaczmarczyk, 12 619 96 46,

mgr inż. Natalia Tylek, 12 619 96 46,

inż. Daniel Łanoszka, 12 619 96 46,

 

 

 

 

 

 

mgr Anna Żądło, 12 619 96 46,

 

 

 

 

 

 

Jak dojechać:

Wielkość fontu
Kontrast