Kontakt

Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej Collegium Medicum

Medyczna 7,

30-688 Kraków

Sekretariat 12 347 69 06

Biuro Projektu 12 347 69 01,  12 347 69 02

ciem@cm-uj.krakow.pl

Biuro Projektu:

Kierownik administracyjny projektu :

mgr inż. Monika Topolska, , 12 347 69 01, monika.1.topolska@uj.edu.pl 

 

 

 

 

 

 

mgr inż. Joanna Wolz-Dziewa, 12 347 69 02, joanna.wolz-dziewa@uj.edu.pl 

 

 

 

Dyrektor CIEM CM:

Kierownik projektu:

dr Grzegorz Cebula (symulacja wysokiej wierności, Krakowskie Gry Symulacyjne), grzegorz.cebula@uj.edu.pl

 

 

Zastępca Dyrektora CIEM CM:

lek. Konrad Jabłoński

 

Zespół merytoryczny:

dr Michał Nowakowski (wsparcie merytoryczne w realizacji projektu) m.nowakowski@uj.edu.pl 

lek. Łukasz Małecki  (program symulowanych pacjentów), lukasz.malecki@uj.edu.pl

dr Stanisław Górski (program symulowanych pacjentów), stanislaw.gorski@uj.edu.pl

dr inż. Andrzej Kononowicz (program wirtualnych pacjentów), andrzej.kononowicz@uj.edu.pl

dr Anna Majda (pielęgniarstwo), anna.majda@uj.edu.pl 

dr Renata Madetko (położnictwo), renata.madetko@uj.edu.pl

 

Technicy symulacji:

Kierownik techników: 

 

Technicy: 

mgr inż. Łukasz Boduszek,  lukasz.boduszek@uj.edu.pl

Mirosław Charchut, miroslaw.charchut@uj.edu.pl

mgr Radosław Dziewa,  radoslaw.dziewa@uj.edu.pl

mgr Mariusz Habera,  mariusz.habera@uj.edu.pl

mgr inż. Natalia Tylek,  natalia.tylek@uj.edu.pl

inż. Daniel Łanoszka, daniel.lanoszka@uj.edu.pl

lic. Aleksander Herzig, aleksander.herzig@uj.edu.pl

Dr inż. Joanna Buczyńska, joanna.buczynska@uj.edu.pl

mgr inż. Sabina Fotij, sabina.fotij@uj.edu.pl

Krzysztof Kukla, krzysztof.kukla@uj.edu.pl

 

 

Jak dojechać: