Obecne lokalizacje

św.Łazarza 16
Do czasu zakończenia przebudowy budynku przy ul. Medycznej 7 główną lokalizacją pracowni symulacyjnych w UJ CM będą pomieszczenia użytkowane przez Zakład Dydaktyki Medycznej na terenie Centrum Dydaktyczno-Kongresowego Wydziału Lekarskiego UJ CM.
Od października 2016 r. działają trzy sale symulacyjne wysokiej wierności wyposażone ze środków projektu DIR, w związku z opóźnieniem praz związanych z przebudową głównego budynku CIEM została podjęta decyzja o remoncie kolejnych pomieszczeń przy ul. św. Łazarza – 3 nowe sale symulacyjne wysokiej wierności działają od października 2018 roku. Do 2019 r. zostaną też zakupione fantomy i trenażery co pozwoli na zwiększenie możliwości prowadzenia zajęć również w zakresie symulacji niskiej wierności.
Michałowskiego 12
W ramach projektu DIR zakupiono wyposażenie dydaktyczne sal umiejętności pielęgniarskich Pracowni Teorii i Podstaw Pielęgniarstwa Wydziału Nauk o Zdrowiu. a w budynku przy ul. Michałowskiego 12. Odbywają się tam zajęcia z wykorzystaniem symulacji niskiej wierności dla studentów pielęgniarstwa.
Zamoyskiego 58
Sale umiejętności położniczych Pracowni Podstaw Opieki Położniczej Wydziału Nauk o Zdrowiu zlokalizowane w budynku przy ul. Zamoyskiego 58 również zostały doposażone w ramach projektu. Prowadzone są tam zajęcia symulacyjne niskiej wierności dla studentów położnictwa.

Wielkość fontu
Kontrast