Obecne lokalizacje

Medyczna 7
Od października 2020 roku na terenie Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej przy ul. Medyczna 7 działa siedem sal symulacyjnych wysokiej wierności obejmujących między innymi sale intensywnej terapii, sale szpitalnego oddziału ratunkowego, blok operacyjny, salę porodową, a także wiele pracowni umiejętności technicznych wyposażonych w sprzęt zakupiony ze środków projektu.

św.Łazarza 16
Od października 2016 r. na terenie Centrum Dydaktyczno-Kongresowego Wydziału Lekarskiego UJ CM działają trzy sale symulacyjne wysokiej wierności wyposażone ze środków projektu DIR. Od października 2018 roku funkcjonują trzy dodatkowe pracownie symulacyjne w budynku CDK.
Zostały również zakupione fantomy i trenażery, co pozwoliło na zwiększenie możliwości prowadzenia zajęć również w zakresie symulacji niskiej wierności.

Michałowskiego 12
W ramach projektu DIR zakupiono wyposażenie dydaktyczne sal umiejętności pielęgniarskich Pracowni Teorii i Podstaw Pielęgniarstwa Wydziału Nauk o Zdrowiu. a w budynku przy ul. Michałowskiego 12. Odbywają się tam zajęcia z wykorzystaniem symulacji niskiej wierności dla studentów pielęgniarstwa.

Zamoyskiego 58
Sale umiejętności położniczych Pracowni Podstaw Opieki Położniczej Wydziału Nauk o Zdrowiu zlokalizowane w budynku przy ul. Zamoyskiego 58 również zostały doposażone w ramach projektu. Prowadzone są tam zajęcia symulacyjne niskiej wierności dla studentów położnictwa.