Warsztaty w ramach kongresu MIRCIM 2018

W dniu 12 maja odbyły się warsztaty prowadzone przez pracowników Zakładu Dydaktyki Medycznej w ramach  McMaster International Review Course in Internal Medicine.

MIRCIM to trzydniowy kongres dotyczący chorób wewnętrznych, organizowany przez McMaster University (Kanada), który jest kolebką evidence-based medicine (EBM) i problem-based learning (PBL), oraz Polski Instytut Evidence Base Medicine i wydawnictwo Medycyna Praktyczna, we współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim, Towarzystwem Internistów Polskich i ponad 20 zagranicznymi towarzystwami internistycznymi, pod auspicjami International Society of Internal Medicine i European Federation of Internal Medicine.Podczas obrad wygłoszono wykłądy przez 30 wybitnych ekspertów o światowej renomie, autorów wytycznych praktyki klinicznej oraz przełomowych badań, kształtujących współczesną medycynę. W siedzibie ZDM przeprowadzono warsztaty z zakresu prowadzenia zaawansowanych zabiegów resuscytacyjnych, kardiowersji,udrażniania dróg oddechowych przyrządami nadgłosniowymi oraz intubacji.


Powrót