Aktualności


Lenia Szkoła Symulacji 2021

Letnia Szkoła Symulacji odbyła się w Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej CM w dniach 21, 23, 24.09.2021 r.   Więcej informacji:  https://cm-uj.krakow.pl/index.php/collegium/aktualnosc/2791  

Rekrutacja dla studentów UJ CM na Letnią Szkołę Symulacji (Edycja I)

Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum ogłasza nabór dla studentów UJ CM kierunku lekarskiego, pielęgniarstwa i położnictwa do udziału w Letniej Szkole Symulacji w związku z realizacją projektu „Dydaktyka, Innowacja, Rozwój. Podniesienie jakości kształcenia poprzez rozwój innowacyjnej edukacji”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, nr umowy o dofinansowanie: POWR.05.03.00-00-0006/15-00 . Letnia Szkoła Symulacji będzie trwała pięć dni […]

Rekrutacja na wyjazd na konferencję symulacji medycznej AMEE 2021

Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum ogłasza rekrutację kandydatów na wyjazd na konferencję Association for Medical Education in Europe (AMEE), która odbędzie się online w dniach 27-30 sierpnia 2021 r. Wyjazd finansowany dla 2 osób w ramach realizacji projektu „Dydaktyka, Innowacja, Rozwój. Podniesienie jakości kształcenia poprzez rozwój innowacyjnej edukacji”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Przedłużenie rekrutacji […]

Zaawansowany kurs instruktorów symulacji “Doskonalenie techniki debriefingu”

Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum ogłasza nabór na bezpłatny zaawansowany kurs instruktorów symulacji „Doskonalenie techniki debriefingu” dla kadry dydaktycznej UJ CM w terminie: Edycja 1:  05.02.2021 r. Edycja 2:  06.02.2021 r. Kursy są finansowane w ramach realizacji projektu „Dydaktyka, Innowacja, Rozwój. Podniesienie jakości kształcenia poprzez rozwój innowacyjnej edukacji”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja […]

Rekrutacja na kurs instruktorów symulacji medycznej

Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum ogłasza nabór na bezpłatny kurs instruktorów symulacji medycznej dla kadry dydaktycznej UJ CM w terminie: Edycja 1: 29.01, 02-03.02.2021 r. Edycja 2: 29.01, 06-07.02.2021 r. Kursy są finansowane w ramach realizacji projektu „Dydaktyka, Innowacja, Rozwój. Podniesienie jakości kształcenia poprzez rozwój innowacyjnej edukacji”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. […]Wielkość fontu
Kontrast