Kształcenie symulacyjne

Symulacja medyczna to odtworzenie realnej sytuacji klinicznej w warunkach laboratoryjnych. Daje ona możliwość interakcji osób uczących się ze wszystkimi elementami przyszłego środowiska pracy i stanowi metodę wprowadzenia kształcenia praktycznego na etapie przedklinicznym.

Projekt UJ CM zakłada rozwój symulacji o różnym stopniu realizmu:

  • wirtualnych pacjentów,
  • symulacji niskiej wierności,
  • symulacji wysokiej wierności,
  • symulowanych pacjentów,
  • symulacji hybrydowej,
  • symulacji w grupach interprofesjonalnych,
  • egzaminów OSCE.

Zastosowanie powyższych form symulacji pozwala na efektywne kształcenie studentów w całym toku studiów i pozwala na stopniowy, systematyczny i zintegrowany rozwój umiejętności klinicznych.

Docelowo kształcenie z wykorzystaniem różnych form symulacji medycznej będzie obejmować min. 5% godzin zajęć praktycznych dla kierunków: lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, pielęgniarstwa i położnictwa.