Szkolenia dla nauczycieli

W ramach projektu organizujemy kursy dla nauczycieli prowadzących zajęcia symulacyjne w UJ CM. Kursy dotyczą różnych aspektów symulacji (np. wykorzystanie symulacji w dydaktyce, udzielanie informacji zwrotnej, ocena umiejętności, wirtualni pacjenci, standaryzowani pacjenci, komunikacja, prowadzenie egzaminów OSCE).

Dotychczas przeprowadzone kursy:

Dotychczas przeprowadzone kursy:
2017 – dwie edycje kursu instruktorów symulacji medycznej
2017 – kurs podstawowej komunikacji medycznej
2017 – dwie edycje kursu zaawansowanej komunikacji medycznej

2018 – dwie edycje kursu instruktorów symulacji medycznej
2018 – dwie edycje kursu zaawansowanego instruktorów symulacji medycznej
2018 – jedna edycja kursu instruktorów symulacji medycznej w pediatrii

2019 – trzy edycje kursu instruktorów symulacji medycznej

2019 – jedna edycja kursu zaawansowanego instruktorów symulacji medycznej

2019 – trzy edycje kursu instruktorów symulacji medycznej

2019 – jedna edycja kursu zaawansowanego instruktorów symulacji medycznej

2020 – cztery edycje kursu instruktorów symulacji medycznej

2021 – dwie edycje kursu instruktorów symulacji medycznej

2021 – dwie edycje kursu zaawansowanego instruktorów symulacji medycznej „Doskonalenie techniki debriefingu”