Kursy instruktorów symulacji

W ramach współpracy międzyuczelnianej pomiędzy UJ CM, Uniwersytetem Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, oraz Uniwersytetem im. Piastów Śląskich we Wrocławiu planowana jest organizacja kursów instruktorów symulacji medycznej. Kursy prowadzone będą przez doświadczonych instruktorów zagranicznych. Każda z trzech uczelni zorganizuje jeden dwudniowy kurs dla 16 osób.

Realizacja kursów w ramach współpracy międzyuczelnianej oraz prowadzenie ich przez doświadczonych instruktorów zagranicznych pozwoli na wykorzystanie doświadczenia najlepszych zagranicznych ośrodków symulacji, rozwój współpracy oraz ujednolicenie sposobu prowadzenia zajęć między ośrodkami krajowymi.

Pierwsza edycja kursu, której gospodarzem był UJ CM odbyła się w listopadzie 2017 r.