Szkolenia zagraniczne

W ramach projektu planowane są szkolenia i wizyty stażowe w doświadczonych ośrodkach na terytorium UE i uczelniach partnerskich przeznaczone dla kadry UJ CM zaangażowanej w nauczanie z wykorzystaniem symulacji medycznej. Tematyka wyjazdów będzie dotyczyć edukacji medycznej związanej bezpośrednio z działalnością CIEM (m.in. nauczanie z wykorzystaniem symulacji, udzielanie informacji zwrotnej, ocena umiejętności, symulowani pacjenci, wirtualni pacjenci, komunikacja).

Dotychczas odbyte szkolenia:

2016 – Uniwersytet w Maastricht, staż szkoleniowy
dr Iwona Bodys-Cupak
dr Ewa Kawalec-Kajstura
dr Agata Stalmach-Przygoda
dr hab. Magdalena Szopa