Letni obóz szkoleniowy

W ramach projektu PO WER zostaną zorganizowane dwie edycje letniej szkoły symulacji – „symulowanego szpitala”. Szkolenie to będzie miało charakter stacjonarny. Studenci uczyć się będą w systemie ciągłym, dokładnie odwzorowującym system pracy placówek ochrony zdrowia. Każda edycja będzie trwała pięć dni, w czasie jej trwania studenci będą musieli zmierzyć się z różnymi przypadkami w warunkach przypominających pracę w szpitalu. Szkoła będzie szansą na ćwiczenie różnych umiejętności, komunikacji w zespole i koordynacji działań w sposób ciągły, z wprowadzeniem dodatkowego elementu zmęczenia. Jest to najtrudniejsza pod względem organizacyjnym oraz obciążenia dla studentów i nauczycieli forma prowadzenia zajęć symulacyjnych, stąd możliwość uczestniczenia w letniej szkole symulacji będzie formą nagrodzenia najlepszych studentów. Dzięki uczestniczeniu w tego typu ćwiczeniu studenci będą mieli okazję poznać organizację pracy w systemie opieki ciągłej (24/7), poznać zasady transferu pacjentów w obrębie placówki, prowadzić ciągłą opiekę medyczną i doskonalić umiejętności pracy w dużym zespole oraz umiejętności techniczne.

Pierwsza edycja obozu planowana jest w 2020 r.

Wielkość fontu
Kontrast