Letni obóz szkoleniowy

W ramach projektu PO WER zostaną zorganizowane dwie edycje letniej szkoły symulacji – „symulowanego szpitala”. Szkolenie to będzie miało charakter stacjonarny. Każda edycja będzie trwała pięć dni, w czasie jej trwania studenci będą musieli zmierzyć się z różnymi przypadkami w warunkach przypominających pracę w szpitalu. Szkoła będzie szansą na ćwiczenie różnych umiejętności, komunikacji w zespole i koordynacji działań. Jest to najtrudniejsza pod względem organizacyjnym oraz obciążenia dla studentów i nauczycieli forma prowadzenia zajęć symulacyjnych, stąd możliwość uczestniczenia w letniej szkole symulacji będzie formą nagrodzenia najlepszych studentów. Dzięki uczestniczeniu w tego typu ćwiczeniu studenci będą mieli okazję poznać organizację pracy w systemie opieki zdrowotnej, poznać zasady transferu pacjentów w obrębie placówki, prowadzić ciągłą opiekę medyczną i doskonalić umiejętności pracy w dużym zespole oraz umiejętności techniczne.

Pierwsza edycja Letniej Szkoły Symulacji odbędzie się 20-24 września 2021 roku.

Rekrutacja dla studentów UJ CM na Letnią Szkołę Symulacji (Edycja I):

https://www.cm-uj.krakow.pl/index.php/collegium/ogloszenie/7052