Rekrutacja dla studentów UJ CM na Letnią Szkołę Symulacji (Edycja I)

Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum ogłasza nabór dla studentów UJ CM kierunku lekarskiego, pielęgniarstwa i położnictwa do udziału w Letniej Szkole Symulacji w związku z realizacją projektu „Dydaktyka, Innowacja, Rozwój. Podniesienie jakości kształcenia poprzez rozwój innowacyjnej edukacji”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, nr umowy o dofinansowanie: POWR.05.03.00-00-0006/15-00 .

Letnia Szkoła Symulacji będzie trwała pięć dni i odbędzie się w terminie 20-24.09.2021r.

 

Szczegółowe informacje oraz link do formularza zgłoszeniowego i tabeli zawiera Regulamin Letniej Szkoły Symulacji.

Złożenie oświadczeń, których wzory stanowią załączniki 1 i 2 do regulaminu rekrutacji będzie wymagane jedynie od osób zakwalifikowanych na Letnią Szkołę Symulacji.

https://www.cm-uj.krakow.pl/index.php/collegium/ogloszenie/7052


Powrót


Wielkość fontu
Kontrast